لیست مراکز درمانی استان اردبیل شهر گرمی

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
 • نام مرکز

  عباسعلی میری

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  استان اردبیل شهرستان گرمی خیابان امام خمینی پایینتر از بانک رفاه نبش کوچه نادرپور
 • نام مرکز

  ارس

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  استان اردبیل -شهرستان گرمی -خیابان امام خمینی-]زمایشگاه ارس.
 • نام مرکز

  مطب دندانپزشکی دکتر اجارودی

 • نوع مرکز

  مطب دندانپزشکی

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  گرمی خیابان امام روبه روی دفترامام جمعه
 • نام مرکز

  داروخانه بابازاده

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  اردبیل -گرمی خیابان مسجد جامع روبه روی مسجد جامع
 • نام مرکز

  مطب دکتر امیر حمید ایران

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  گرمی خیابان امام کوچه شهید نخستین
 • نام مرکز

  داروخانه شبانه روزی دکتر صابر

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل گرمی
 • ادرس
  بلوارشهیدنوری محوطه بیمارستان ولایت