لیست مراکز درمانی استان اردبیل شهر اردبیل

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۳۳۱ مورد.
 • نام مرکز

  دکتر بخشعلی زاده

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  سرچشمه-کوچه عارف-ساختمان پزشکان آذربایجان
 • نام مرکز

  داروخانه دکترپوراکبر

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل- میدان سرچشمه- روبروی مسجد سرچشمه- انتهای کوچه یاسمن
 • نام مرکز

  ازمایشگاه دانش نوین

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل-میدان سرچشمه-کوچه شمس-روبروی داروخانه دکترارجمندنیا
 • نام مرکز

  آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  سرچشمه - کوی معصومین - آزمایشگاه مهر
 • نام مرکز

  رازی

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  سرچشمه-کوچه طوی- ساختمان پزشکان شهریار-ازمایشگاه رازی
 • نام مرکز

  آزمایشگاه پلاسما

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  میدان ورزش ساختمان پزشکان ارم.طبقه همکف
 • نام مرکز

  آزمایشگاه دگتر وهاب زاده

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل، سرچشمه، کوی طوی، روبروی داروخانه بیگ زاده
 • نام مرکز

  آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  میدان سرچشمه - کوچه شمس -آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر احدی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین
 • نام مرکز

  شرکت تعاونی شفاپرتو

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  شهرک کارشناسان - میدان شفا - خیابان شفا
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر عزیزی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  خیابان والی جنب مسجد قدس
 • نام مرکز

  احسان

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل خیابان شیخ صفی.روبروی مسجد سلیمان شاه