field($model, 'code') ?> field($model, 'owner_full_name') ?>

لیست تصویر برداری های استان خوزستان شهر دزفول

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
 • نام مرکز

  رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حمید بهزادی

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  خیابان آفرینش نبش طالقانی
 • نام مرکز

  کلینیک رادیولوژی دکتر بابایی نژاد

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  خیابان طالقانی کوچه شهید دیانتی مجتمع پزشکی نجات
 • نام مرکز

  پزشکی هسته ای تابش

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  دزفول بلوار دارامومنین نبش بلوار پیام آوران
 • نام مرکز

  کلینیک رادیولوژی

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  خیابان طالقانی - بین آفرینش و هجرت
 • نام مرکز

  مرکز تصویربرداری طبی دزفول

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  بلوار بعثت روبروی تیپ دو زرهی بیمارستان بزرگ دکتر گنجویان دزفول
 • نام مرکز

  رادیولوژی و سونوگرافی نشاط

 • نوع مرکز

  تصویر برداری

 • خوزستان دزفول
 • ادرس
  دزفول خیابان طالقانی خیابان نشاط طبقه زیرین مجتمع پزشکی نشاط