لیست مراکز درمانی استان خراسان جنوبی شهر فردوس

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
 • نام مرکز

  داروخانه دکترپوررفعتی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  خیابان شهید مطهری
 • نام مرکز

  داروخانه دکترپوررفعتی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  خیابان شهید مطهری نبش بلوار شفا روبه روی بیمارستان شهید چمران
 • نام مرکز

  آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر عليزاده

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  فردوس خيابان مطهري 22 پلاک 8
 • نام مرکز

  دکتر مقربی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  فردوس خیابان مطهری بین مطهری 23 و 25
 • نام مرکز

  بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  فردوس - خیابان مطهری شمالی - بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس
 • نام مرکز

  دکتر محمد پور

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  فردوس خیابان مطهری شمالی .نبش مطهری 33
 • نام مرکز

  بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  خراسان جنوبی- فردوس - خیابان مطهری شمالی - بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس
 • نام مرکز

  بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  خیابان مطهری شمالی - بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس
 • نام مرکز

  فارابی

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • خراسان جنوبی فردوس
 • ادرس
  بلوار مطهری شمالی-بلوار شفا