سادات

آزمایشگاه سادات

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

سادات

نام مالک

دکتر سیداحمدکاظمی طباطبائی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

03134477666

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان قدس ابتدای خیابان لاله روبروی ترمینال باقوشخانه

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :