مركز تصويربرداري پرتو بروجرد(درمان سبز)

تصویر برداری مركز تصويربرداري پرتو بروجرد(درمان سبز)

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

مركز تصويربرداري پرتو بروجرد(درمان سبز)

نام مالک

ناصر تيزهوش

نوع مرکز

تصویر برداری

شماره تلفن

426224044

نوع قرارداد

خصوصی

استان

لرستان

شهر

بروجرد

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خيابان شهدا . ابتداي كوچه معصومي ، مركز پرتو .

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :