داروخانه دکتر مقیمی

داروخانه داروخانه دکتر مقیمی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر مقیمی

نام مالک

دکتر الهه مقیمی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

023-33361403

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

سمنان

شهر

سمنان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

ضلع شمالی پارک سنگی داروخانه دکتر مقیمی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :