کاربر رفاه

درمانگاه کاربر رفاه

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

کاربر رفاه

نام مالک

بانک ملی اداره امور شعب خراسان جنوبی

نوع مرکز

درمانگاه

شماره تلفن

05632214384

نوع قرارداد

خصوصی

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان شهدا اداره امور شعب بانک ملی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :