داروخانه دکتر طاهری بجد

داروخانه داروخانه دکتر طاهری بجد

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر طاهری بجد

نام مالک

دکتر ساجده طاهری بجد

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

32430199

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان غفاری نبش ابوریحان

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :