آزمایشگاه پاتوبیولوژی راژه

آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی راژه

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی راژه

نام مالک

شکوه بزرگی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

08733248274

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کردستان

شهر

سنندج

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان مولوی.تقاطع خیابان فلسطین (ژاندارمری)

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :