آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

نام مالک

دکتر محمود شکرآبادی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

04533247389

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اردبیل

شهر

اردبیل

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان سرچشمه - کوچه شمس -آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :