خاتم الانبیا(ص)

بیمارستان خاتم الانبیا(ص)

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

خاتم الانبیا(ص)

نام مالک

نیروی انتظامی

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

07621825605

نوع قرارداد

عمومی غیر دولتی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلوار امام خمینی جنب ناحیه نیروی انتظامی بیمارستان خاتم الانبیاء

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :