آزمايشگاه كيميا

آزمایشگاه آزمايشگاه كيميا

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمايشگاه كيميا

نام مالک

دكترحميدآيتي

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

05632223937

نوع قرارداد

خصوصی

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

طالقاني 3مجتمع كيميا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :