آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی

آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی

نام مالک

مسعود رحمانی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

08735526675

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کردستان

شهر

کامیاران

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان امام و خیابان شریعتی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :