داروخانه دکترپوررفعتی

داروخانه داروخانه دکترپوررفعتی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکترپوررفعتی

نام مالک

حسن پوررفعتی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

05632727464

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

فردوس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان شهید مطهری نبش بلوار شفا روبه روی بیمارستان شهید چمران

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :