آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر

آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر

نام مالک

دکتر داود میکاییلی خیاوی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

33234433

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اردبیل

شهر

اردبیل

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

سرچشمه - کوی معصومین - آزمایشگاه مهر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :