مرکز تصویر برداری پزشکی آسیا

تصویر برداری مرکز تصویر برداری پزشکی آسیا

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

مرکز تصویر برداری پزشکی آسیا

نام مالک

پرویز بهرامی

نوع مرکز

تصویر برداری

شماره تلفن

066-3333440

نوع قرارداد

خصوصی

استان

لرستان

شهر

خرم آباد

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان آزادی خیابان مولوی مرکز تصویر برداری پزشکی اسیا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :