آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

آزمایشگاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

نام مالک

دکتر محمود زردست

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

05632211212

نوع قرارداد

خصوصی

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - خیابان طالقانی - نرسیده به فلکه خوسف - آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :