فیزیوتراپی هومن

فیزیوتراپی فیزیوتراپی هومن

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

فیزیوتراپی هومن

نام مالک

هومن محمد علی زاده

نوع مرکز

فیزیوتراپی

شماره تلفن

02632212282

نوع قرارداد

خصوصی

استان

البرز

شهر

کرج

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان شهداخیابان بیمارستان کمالی فیزیوتراپی هومن

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :