داروخانه دكتر نبي

داروخانه داروخانه دكتر نبي

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دكتر نبي

نام مالک

دكتر حسن نبي

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

36634534

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خ شيخ صدوق سهراه شيخ مفيد كوپخ گلرنگ

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :