داروخانه دکتر شرفائی

داروخانه داروخانه دکتر شرفائی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر شرفائی

نام مالک

شهرزاد شرفائی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

07644322002

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

هرمزگان

شهر

بستک

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

هزمزگان بستک خیابان امام خمینی داروخانه دکتر شرفائی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :