شسیشسیشس

آمبولانس شسیشسیشس

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

شسیشسیشس

نام مالک

شسیشسی

نوع مرکز

آمبولانس

شماره تلفن

0

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اردبیل

شهر

سرعین

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

شسیشسیشس

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :