سلامت گستر گلستان سازان

توانبخشی سلامت گستر گلستان سازان

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

سلامت گستر گلستان سازان

نام مالک

محمد مهدی صفایی

نوع مرکز

توانبخشی

شماره تلفن

32232676

نوع قرارداد

خصوصی

استان

گلستان

شهر

گرگان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

گرگان ، خیابان ولیعصر ، عدالت 35 ، چاله باغ ، بین قدس 14 و 16

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :