جهان بین

بينايي سنجي جهان بین

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

جهان بین

نام مالک

علی کرم مالکی شهرکی

نوع مرکز

بينايي سنجي

شماره تلفن

32242432

نوع قرارداد

خصوصی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان سید جمال الدین ما بین چهارراه مرادی و سازمان روبروی بانک ملی عینک جهان بین

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :