داروخانه دکتر محمدی مطلق

داروخانه داروخانه دکتر محمدی مطلق

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر محمدی مطلق

نام مالک

مرضیه محمدی مطلق

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

05632525574

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

قاینات

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان شهید امین زاده داروخانه دکتر محمدی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :