بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

داروخانه بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

نام مالک

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

05632722801

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

فردوس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خراسان جنوبی- فردوس - خیابان مطهری شمالی - بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :