ناهید طاقی

داروخانه ناهید طاقی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

ناهید طاقی

نام مالک

ناهیدطاقی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

32354343

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بیرجند بین مدرس 9و11

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :