داروخانه دکتر بتول کاری

داروخانه داروخانه دکتر بتول کاری

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر بتول کاری

نام مالک

بتول کاری

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

05632497076

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

قاینات

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان شفا روبروی بیمارستان شهداء قاین داروخانه دکتر بتول کاری

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :