بیمارستان کیش

بیمارستان بیمارستان کیش

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

بیمارستان کیش

نام مالک

شرکت تعاونی

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

07644459400

نوع قرارداد

خصوصی

استان

هرمزگان

شهر

کیش

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان هرمز بلوار کرانه خ ابن سینا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :