دکتر هوشمند

داروخانه دکتر هوشمند

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

دکتر هوشمند

نام مالک

سنا هوشمند

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

07644321314

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

هرمزگان

شهر

بستک

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بستک- خیابان امام خمینی-جنب بانک سپه - داروخانه دکتر هوشمند

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :