فرید

داروخانه فرید

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

فرید

نام مالک

فریده کمالی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

33332307

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

سمنان

شهر

سمنان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلوار 17 شهریور

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :