مطب تخصصي ارتودنسي دكتر شهركي

مطب دندانپزشکی مطب تخصصي ارتودنسي دكتر شهركي

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

مطب تخصصي ارتودنسي دكتر شهركي

نام مالک

دامون شهركي

نوع مرکز

مطب دندانپزشکی

شماره تلفن

05632354424

نوع قرارداد

خصوصی

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

مدرس ١١ ساختمان پزشكان ارامش

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :