مرکز جامع توانبخشی پزشکی حکیم

توانبخشی مرکز جامع توانبخشی پزشکی حکیم

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

مرکز جامع توانبخشی پزشکی حکیم

نام مالک

محمدرضا حکیمی

نوع مرکز

توانبخشی

شماره تلفن

03536226817-9

نوع قرارداد

خصوصی

استان

یزد

شهر

یزد

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلوار طالقانی خیابان اورژانس کلانتری مرکز جامع توانبخشی پزشکی حکیم

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :