شهدا بندرلنگه

بیمارستان شهدا بندرلنگه

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

شهدا بندرلنگه

نام مالک

دکتر حسن زارعی

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

44226066

نوع قرارداد

دولتی

استان

هرمزگان

شهر

بندرلنگه

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلوار شهدا بیمارستان شهدا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :