هیت پزشکی ورزشی

فیزیوتراپی هیت پزشکی ورزشی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

هیت پزشکی ورزشی

نام مالک

هیت پزشکی رورزشی

نوع مرکز

فیزیوتراپی

شماره تلفن

05632441614

نوع قرارداد

خصوصی

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

مفتح 34 پلاک 17

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :