داروخانه دکتر تقی زاده

داروخانه داروخانه دکتر تقی زاده

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه دکتر تقی زاده

نام مالک

محمد تقی زاده

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

05632531212

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

قاینات

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان امام.امام2

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :