بستک

داروخانه بستک

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

بستک

نام مالک

شهرزاد شهرفائی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

07644322002

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

هرمزگان

شهر

بستک

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بستک خیابان امام خمینی جنب مسجد بند کوه

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :