آزمايشگاه پاتوبيولوژ‍ي فارابي

آزمایشگاه آزمايشگاه پاتوبيولوژ‍ي فارابي

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

آزمايشگاه پاتوبيولوژ‍ي فارابي

نام مالک

دكتر علي برومند

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

08733237590

نوع قرارداد

خصوصی

استان

کردستان

شهر

سنندج

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خيابان آبيدر جنب داروخانه سينا آزمايشگاه پاتوبيولو‍‍‍ژي فارابي

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :