افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

نام مالک

دکتر مهدیه اسلامیان

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

03433491101

نوع قرارداد

دولتی

استان

کرمان

شهر

کوهبنان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان آزادی بلوار بسیج

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :

لیست مراکز درمانی پیشنهادی :