فیزیوتراپی پارس

فیزیوتراپی فیزیوتراپی پارس

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

فیزیوتراپی پارس

نام مالک

عبدالرضا میرزایی زاده

نوع مرکز

فیزیوتراپی

شماره تلفن

07632241244

نوع قرارداد

خصوصی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان سید جمال پاساز ناصر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :