مطب دکترحاجی بیگی

مطب خصوصی مطب دکترحاجی بیگی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

مطب دکترحاجی بیگی

نام مالک

دکترمنصورحاجی بیگی

نوع مرکز

مطب خصوصی

شماره تلفن

05433430552

نوع قرارداد

خصوصی

استان

سیستان و بلوچستان

شهر

زاهدان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بلواربهداشت کلینیک مادر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :