شرکت تعاونی شفاپرتو

تصویر برداری شرکت تعاونی شفاپرتو

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

شرکت تعاونی شفاپرتو

نام مالک

طاهر صادقی

نوع مرکز

تصویر برداری

شماره تلفن

04533745440

نوع قرارداد

خصوصی

استان

اردبیل

شهر

اردبیل

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

شهرک کارشناسان - میدان شفا - خیابان شفا

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :