درمانگاه انصار فسا

آزمایشگاه درمانگاه انصار فسا

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

درمانگاه انصار فسا

نام مالک

تیپ انصار الحجه (ع) سپاه

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

07153312249

نوع قرارداد

عمومی غیر دولتی

استان

فارس

شهر

فسا

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

استان فارس، شهرستان فسا، خیابان امام خمینی (ره)، درمانگاه انصار

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :