فیزیوتراپی و آب درمانی آسیا

فیزیوتراپی فیزیوتراپی و آب درمانی آسیا

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

فیزیوتراپی و آب درمانی آسیا

نام مالک

بیژن قره داغی

نوع مرکز

فیزیوتراپی

شماره تلفن

34486915

نوع قرارداد

خصوصی

استان

البرز

شهر

کرج

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

کرج ، جهانشهر ، میدان مدنی ، کوچه مهران ، ساختمان پزشکان آراد

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :