بیمارستان کودکان

بیمارستان بیمارستان کودکان

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

بیمارستان کودکان

نام مالک

دانشگاه علوم پزشکی

نوع مرکز

بیمارستان

شماره تلفن

07633666240

نوع قرارداد

دولتی

استان

هرمزگان

شهر

بندرعباس

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

بندر عباس گلشهر بیمارستان کودکان

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :