ازمایشگاه رازی

آزمایشگاه ازمایشگاه رازی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

ازمایشگاه رازی

نام مالک

دکتر وحید سمنانی

نوع مرکز

آزمایشگاه

شماره تلفن

02333455591

نوع قرارداد

خصوصی

استان

سمنان

شهر

سمنان

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

میدان معلم ازمایشگاه رازی

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :