داروخانه شبانه روزی دکتر قدرتی

داروخانه داروخانه شبانه روزی دکتر قدرتی

اطلاعات مرکز درمانی :

نام مرکز

داروخانه شبانه روزی دکتر قدرتی

نام مالک

مجتبی قدرتی

نوع مرکز

داروخانه

شماره تلفن

32420072

نوع قرارداد

مشخص نشده

استان

خراسان جنوبی

شهر

بیرجند

خدمات

تنظیم نشده

ساعت کاری مرکز :

تنظیم نشده

موقعیت مکانی مرکز :

خیابان غفاری زکریای رازی روبری بیمارستان ولی عصر

لیست پزشکان فعال در مرکز :

لیست بیمه های مورد پذیرش:

گالری تصاویر مرکز :