لیست بیمارستان های استان همدان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
 • نام مرکز

  شركت بهداشتي درماني رازي همدان

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • همدان همدان
 • ادرس
  ميدان شريعتي - ابتداي خيابان مهديه - مركز جراحي الوند
 • نام مرکز

  بیمارستان بوعلی

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • همدان همدان
 • ادرس
  همدان خیابان شهید فهمیده کوچه نسترن بیمارستان بوعلی
 • نام مرکز

  بیمارستان شهید مطهری

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • همدان همدان
 • ادرس
  میدان 13 آبان (میدان پیش آهنگی)بلوار خرم رودی 12 متری خوشه بیمارستان شهید مطهری
 • نام مرکز

  بیمارستان موقوفه شهید مطهری

 • نوع مرکز

  بیمارستان

 • همدان همدان
 • ادرس
  همدان بلوار خرمرودی 12 متری خوشه