لیست داروخانه های استان اردبیل

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۸۴ مورد.
 • نام مرکز

  دکتر بخشعلی زاده

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  سرچشمه-کوچه عارف-ساختمان پزشکان آذربایجان
 • نام مرکز

  داروخانه دکترپوراکبر

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل- میدان سرچشمه- روبروی مسجد سرچشمه- انتهای کوچه یاسمن
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر احدی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر عزیزی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  خیابان والی جنب مسجد قدس
 • نام مرکز

  احسان

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل خیابان شیخ صفی.روبروی مسجد سلیمان شاه
 • نام مرکز

  داروخانه خرامان

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  میدان سرچشمه - کوی طوی - ساختمان پزشکان شهریار - داروخانه خرامان
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر مهرانی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  سرچشمه کوچه طوی
 • نام مرکز

  داروخانه دکترحاجی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل مشگین شهر
 • ادرس
  مشگین شهر خیابان امام روبروی خیابان خیام
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر زارع

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل- میدان سرچشمه- کوچه معصومین- داروخانه دکترزارع
 • نام مرکز

  دکتر خدمتی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل سرچشمه کوی طوی داوخانه دکتر خدمتی
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر حمید رضا آصف

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  اردبیل سرچشمه نرسیده به مسجد طوی
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر حیدری

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • اردبیل اردبیل
 • ادرس
  میدان بسج داروخانه دکتر حیدری