لیست مراکز درمانی استان هرمزگان شهر بستک

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
 • نام مرکز

  دکتر هوشمند

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  بستک- خیابان امام خمینی-جنب بانک سپه - داروخانه دکتر هوشمند
 • نام مرکز

  داروخانه دکتر شرفائی

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  هزمزگان بستک خیابان امام خمینی داروخانه دکتر شرفائی
 • نام مرکز

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر تحریریان

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  خ امام خمینی
 • نام مرکز

  مطب دکتر سعیدی

 • نوع مرکز

  مطب خصوصی

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  بستک- خیابان امام خمینی کوچه حافظ -کد پستی 7961883111
 • نام مرکز

  بستک

 • نوع مرکز

  داروخانه

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  بستک خیابان امام خمینی جنب مسجد بند کوه
 • نام مرکز

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترتحریریان

 • نوع مرکز

  آزمایشگاه

 • هرمزگان بستک
 • ادرس
  خیابان امام خمینی روبروی بانک تجارت